Specializované produkty

Široká škála produktů podporovaných Cornhill Management zahrnuje i finanční nástroje, které podléhají menší regulaci a likviditě. Typickými vlastnostmi těchto nástrojů jsou vysoká minimální investice, poplatková struktura a zaměření na zkušené investory.

Lombard 82

Více info...